ŽIVOTNÍ RŮST A  ZKUŠENOSTI

Přes 20 let koučování a služby lidem

Po gymnáziu jsem nastoupil na strojní fakultu, protože vysněná medicína mi byla nedostupná. Studiem jsem navázal na úspěšnou minikárovou a motokárovou kariéru na úrovni mistrovství republiky. Zajímavější než technika však pro mne byli lidé. Proto jsem po dvou letech strojařinu opustil a později nastoupil na humanitní vysokou školu.

Když jiní budovali kariéru a rozjížděli firmy, já chtěl osobnostně dozrát pro službu lidem. Začal jsem v Praze jako pečovatel a později šéf občanského sdružení pomocí postiženým mladým mužům. Má cesta pak směřovala na rok do domova pro seniory dotknout se jejich životních příběhů, trápení, hledání smyslu schylujícího se života. Následoval další rok v azylovém domě s klienty často bez základního hodnotového nastavení, se spoustou nejistot vlivem životních vykolejení, stresu, občas agresivního chování, ale také s velkou vděčností za vlídnou a v tomto prostředí také nutně ráznou pomoc.

K dětem jsem na krátkou dobu jít nechtěl, protože bych jim brzkým loučením ublížil. Naskytla se mi k nim jiná cestu. Kamarádka pracovala v dětském domově pro postižené děti. Požádal jsem ředitelku o možnost do jinak uzavřeného ústavu nahlédnout. Po důsledném prověření mého úmyslu mne šéfová s radostí prováděla jednotlivými částmi. Navštívili jsme děti téměř „normální“ až po ty samostatně zavřené v ohrádkách, aby neublížily sobě ani ostatním dětem. Při loučení se mi ředitelka omlouvala za počáteční nedůvěru, protože viděla, jak děti na mne reagují. Chápal jsem však, že tím pochopitelně chránila své milované svěřence…

Životní zkušenosti a rozvíjená empatie mne mezi přáteli rychle pasovaly do role „vrby“. Svěřovali se mi s niternými záležitostmi a čekali radu. Pak už pro mne nastal přirozený krůček dodělat si magisterské humanitní vzdělání na UK Praha, zajímat se o psychologii, projít intenzivním coachovým kurzem akreditovaným MŠMT a profesně vstoupit do toho, co jsem už od studia na vysoké škole pro kamarády a jejich přátele laicky dělal.

PROFI COACHING

Jak pomáhám

Zlepšení kvality osobního, rodinného, profesního... života vyžaduje ochotu ke změně a podporu. Pojďme spolu od nejistot, slepých uliček, podceňování sebe a jiných malérů k hoře symbolizující svobodu, pevnost a úspěch. Podobně jsme s parťákem na horolezeckém laně stoupali krůček za krůčkem na vrcholy. Ne abychom je pokořili, ale abychom byli šťastní. Na vás je "jen" chtít cokoliv zlepšit, podporu dostanete ode mne.

Životní coaching

Někdo chce změnit konkrétní věci, dokáže je pojmenovat a jde si pro cílenou pomoc.  Jiný je zatížen celkovou nespokojeností, ztrácí cestu a cíl, potřebuje se celkově "najít", probrat pocity a události, uspořádat priority a vykročit za lepším. Kombinuji dle potřeby klienta různé metody coachingu a terapie. Každý je vzácný originál, nikdo není ztracený.

Terapie vztahů

Žijeme s druhými v rodinném životě, práci, ve škole, při zábavě atd. Nejsme ideální, a proto se třecích ploch někdy nakupí tolik, že ke zlepšení pošramocených vztahů potřebujeme na nějaký čas pomoc třetího. Ideálně nestranného, empatického, důvěryhodného, vzdělaného, který pomůže s jiným pohledem. Věřte, že každá maličká změna přináší zlepšení všem.

Na křižovatce

Rozhodování v závažných situacích jako je například změna zaměstnání, náhlá událost v rodině, stěhování za prací, přijetí lákavé výzvy atd. nese různé důsledky. Určitě se radíme s blízkými a přáteli. Nabízím pomoc s komplexním pohledem na životní křižovatku s ohledem na silné a slabé stránky klienta, příležitosti i hrozby z uvažované změny, zrcadlení možností atd.

Nácvik asertivity

Nezapadáte do zdánlivého mainstreamu extrovertních, úspěšných, krásných a bohatých lidí? Chcete si zlepšit sebevědomí, ale nevíte jak? Podceňují vás druzí, a snášíte to špatně? Nejste v rodině, zaměstnání spokojeni, protože vaši dobrotu zneužívají? Chcete na ostatní působit lépe, aby vás brali více? Domníváte se, že to s vámi už lepší nebude, ale po změně skrytě toužíte?

Výkonnostní vzestup

Nejúspěšnější firmy šéfové spíše táhnou než tlačí. Moje služba firemním lídrům jde cestou všestranného osobnostního rozvoje. Šéf potřebuje pochopení týmu i jednotlivců, ale také úspěšný růst všech členů - včetně sebe. Manažerům, kteří se domnívají, že k větší prospěritě firmy stačí plné využití potenciálu a vyšší výkony pouze zaměstnanců, pomoci nemohu.